Φ/Γ – Ο/Γ ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ

  • Μήκος: 151 Μέτρα
  • Πλάτος: 20 Μέτρα
  • Υπηρεσιακή Ταχύτητα: 14 Μίλια/Ώρα
  • Μεταφορική Ικανότητα 105 φορτηγά οχήματα